مطالعات توسعه - آرشیو

دکتر حمید هاشمی در جشنواره نظام پیشنهادات:نباید انتقادات در پیشنهادات گم شود
نباید انتقادات در پیشنهادات گم شود

دکتر حمید هاشمی در جشنواره نظام پیشنهادات:نباید انتقادات در پیشنهادات گم شود

معاون پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با اعتقاد به این‌که در نظام پیشنهادات نباید انتقادات را از نظر دور داشت، گفت: انتقادات هم نوعی پیشنهاد است که البته باید علاوه بر آماده بودن فضا و سازمان برای دریافت پیشنهادات برای ارائه انتقادات هم فضای مناسب فراهم شود.

ادامه مطلب