اینفوگرافیک گزارش عملکرد سازمان جهاد دانشگاهی تهران در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹

فایل اینفوگرافیک گزارش عملکرد سازمان جهاد دانشگاهی تهران در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ به پیوست قرار دارد

تعداد بازدید:۹۵
برای اطلاعات بیشتر به سایت http://www.jahat.ir مراجعه نمایید.
فایل اینفوگرافیک گزارش عملکرد سازمان جهاد دانشگاهی تهران در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ به پیوست قرار دارد

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل