اینفوگرافیک گزارش عملکرد سازمان جهاد دانشگاهی تهران در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹

فایل اینفوگرافیک گزارش عملکرد سازمان جهاد دانشگاهی تهران در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ به پیوست قرار دارد

تعداد بازدید:۱۹۷
برای اطلاعات بیشتر به سایت http://www.jahat.ir مراجعه نمایید.
فایل اینفوگرافیک گزارش عملکرد سازمان جهاد دانشگاهی تهران در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ به پیوست قرار دارد

لینک دانلود فایل